Solo hacp

Categoría: Caballeros, Handicaps a 9.4, Scores Netos

Categoría: Caballeros, Hcp: 9.5 a 18.6, Scores Netos

1 - LOPEZ KERMAN, MATIAS

2 - QUIROGA, OCTAVIO JOSE

Categoría: Caballeros, Hcp: 18.7 a 54.0, Scores Netos

Categoría: Damas, Hcp: 0.3 a 54.0, Scores Netos

© 2004 - 2021 Plus+Golf Clubs